nökərçilik

nökərçilik
is. Nökər olma, nökərlik etmə. Nökərçilik etmə. – <Rəhim Leylaya:> Mən atamı, anamı unudub bu qapıda səndən ötrü nökərçiliyi qəbul eyləmişəm. N. V.. Bəxtiyar bütün ömrünü özgələrin qapısında nökərçiliklə keçirdiyindən nə dünya, nə də axirət işlərindən bir xəbəri olmuşdu. S. H.. // məc. Yaltaqlanma, xidmət göstərmə, özünü nökər kimi aparma.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • nökərçə — is. Balaca nökər, nökərçilik edən balaca oğlan uşağı. <Qoca:> Nökərçəmiz bir cam buğlana buğlana bişmiş süd gətirdi. A. D …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nökərlik — is. Nökərin işi, vəzifəsi; nökərçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gədəlik — is. 1. Nökərçilik, nökərlik. Sən bu qədər də kövrəkləşmə, Ələmdar, – deyə Müqim bəy dəsmalını çıxarıb gədəliyə götürdüyü Leyləyin gözlərini sildi. S. R.. 2. məc. Alçaqlıq, nanəciblik. 3. məc. Görməmişlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kuançılığ — (Salyan) 1. qarovulçuluq. – Mən qalxozda kuançılığ eli:rəm 2. nökərçilik. – Bəyin öyündə kuançılığ eliyərmiş …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • etmək — f. 1. Bir işi yerinə yetirmək, əmələ gətirmək, görmək, eləmək. Qurbani der: könlüm bundan sayrıdır; Nə etmişəm yarım məndən ayrıdır? Qur.. <Mehriban> buna baxmayaraq, soyuqqanlılıqla cavab verdi: – Necə istəyirsiniz, ediniz!. . S. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kişilik — is. 1. Qoçaqlıq, igidlik, mərdlik, mətanət, səbat, qeyrət, hünər. Hücuma başlarkən Bədəlov taqımına demişdi: – Bax, kişilik vaxtıdır, qırdığınızı qırın, olmadı əsir tutun. . Ə. Ə.. <Fərhad> döyüşçülərlə olduqca müxtəsər danışdı: – Hər kəsdə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • soymaq — f. 1. Hər hansı bir şeyin üst qabığını, dərisini çıxartmaq, yapışdığı yerdən qoparmaq, aralayıb götürmək. Alma soymaq. – İt yetib, arvadın əllərinin dərisini tamam dişləri ilə soyub tökdü. Ç.. Arvad soyduğu kartofu bir yana qoyub təəccüblə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xidmətkarlıq — is. Xidmətçilik, birinin xidmətində olma. // məc. Qulluq göstərmə, xidmət göstərmə; nökərçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”